Добре дошли в www.chocodemarque.com - сайт за ръчен шоколад на марката CHOKO DE MARQE.

Използването на услугите на сайта www.chocodemarque.com, означава, че сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и сте съгласни да ползвате разпоредбите към тях.

Общите условия съставляват съдържанието на Договор за електронни услуги, сключен между Вас и сайта www.chocodemarque.com.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Значение на термините използвани в Споразумението с Потребителя

Собственик - име на (фирмата)

www.chocodemarque.com- онлайн магазин за продажба на ръчен шоколад и други шоколадови изделия, както и услуги.

АРТИКУЛИ - стоки, услуги и права, които могат да бъдат предмет на покупкао-продажба съгласно Споразумението с Потребителя.

ПОТРЕБИТЕЛ - физическо или юридическо лице, отговарящо на условията на Споразумението с Потребителя, който закупува артикули в www.chocodemarque.comи е регистрирано правилно, в резултат на което му е създаден Акаунт в www.chocodemarque.com и Собственикът на сайта му предоставя услуги съгласно условията на настоящото Споразумение.

АКАУНТ - Уникално потребителско име и парола за вход, представляващо сбор от данни. В акаунта се събират данни и информация за дейността на Потребителя в www.chocodemarque.com организиран от Собственика на сайта.

РЕГИСТРАЦИЯ - процедура по създаване на Акаунт.

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ - настоящото Споразумение с Потребителя на www.chocodemarque.com.

Член 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договорът се сключва между Потребителя и Собственика на сайта за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят се регистрира в онлайнмагазина или от деня, когато започне да използва услугите, предоставени от онлайн магазина www.chocodemarque.com за първи път, в зависимост от това кое от тези действия се направи първо.

Член 2. УСЛУГИ

В рамките на онлайн магазина на "Choco de marque" Потребителите могат да използват следните услуги:

2.1. да разглеждат съдържанието на сайта;

2.2. да осъществяват покупки на артикули;

Член 3. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА РЪЧНА ИЗРАБОТКА

3.1. Използването на всички услуги, описани в предмета на договора изискват регистрация в електронния магазин www.chocodemarque.com.

3.2. Потребител не може да притежава повече от един Акаунт с един и същ имейл.

Член 4. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

4.1. За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни наличния в платформата

Ръчна изработка формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес и парола.

4.2. След попълване на данните във формуляра, потребителят вече се счита за регистриран.

4.3. С регистрацията си в www.chocodemarque.com, Потребителят потвърждава, че данните, посочени във формуляра за регистрация са верни и не нарушават правата на трети лица.

Член 5. КУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ В CHOCODEMARQUE.COM

5.1. За да заяви желанието си за закупуване на артикул в chocodemarque.com, Купувачът трябва да има достъп до артикула, обявен за продажба в сайта.

5.2. В сайта www.chocodemarque.com могат да пазаруват само регистрирани потребители.

5.3. Ако действителността на договора за покупко-продажба на Артикули зависи от изпълнението на определени изисквания, предвидени в закона, договорът трябва

да бъде сключен в писмена форма или в някаква друга изискуема форма.


5.4. 8.4. Транспортът, доставката и начините на плащане зависят и се уговарят от страните, доколкото и двете страни са удовлетворени и условията са спазени.


Член 6. ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ В CHOCODEMARQUE

Член 7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН CHOCODEMARQUE

7.1. Да не използват Акаунтите на други потребители, да не предоставят своя Акаунт за ползване от други лица, както и да пазят паролата на Акаунта си в тайна.

7.2. Собственикът на сайта притежава авторските права върху графичните елементи на Chocodemarque, включително и логото "CHOCODEMARQUE", както и върху оформление и състава на тези елементи и правата върху интелектуалната собственост. На потребителите се забранява да се възползват от графични елементи, тяхното разположение и състав, както и от символи, представляващи предмет на правата, които собственикът на chocodemarque.com притежава, с изключение на случаите, ясно посочени тук, или с предварителното съгласие на собственика на сайта.

Член 8. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ.

Продукти, които не отговарят на описанието в сайта, могат да бъдат върнати, като е необходимо да се опише причината и проблема. Транспортните разходи са за сметка на Купувача, освен ако друго не е изрично упоменато в офертата. CHOCODEMARQUE не поема куриерските разходи по връщане на продукта, независимо от ситуацията.

В случаите, когато е направена специална индивидуална поръчка от купувача, изцяло по негово изискване, артикулът не може да бъде върнат, освен и само, ако той не отговаря на грамажа и договореното съдържание.

Член 9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

9.1. Като използва електронния магазин на Chocodemarque, Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от администраторите за нуждите на правилното функциониране на Договора за електронни услуги. 


9.2. Личните данни, посочени от Потребителя ще бъдат събрани и обработени от администраторите на chocodemarque.com съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на поверителността.

9.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, промени или технически повреди в работата на електронния магазин Chocodemarque, както и друга информация, включително и рекламна от Chocodemarque и нейни партньори на електронния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр.

Член 10. ОПЛАКВАНИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

10.1. В случай че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от Chocodemarque или не бъдат изпълнени съгласно посочените разпоредби, Вие имате право да подадете оплакване в електронна форма (като използвате формуляра за контакт) или писмено. Оплакването трябва да съдържа най-малко името, което използвате в платформата "Chocodemarque" и описание на докладваните съмнения.


10.2. В случай че данните или информацията, посочени в оплакването трябва да бъдат допълнени, администратор на Chocodemarque ще се свърже с Вас преди да разгледа оплакването с искане за допълване на липсващите данни.


10.3. Администраторите на Chocodemarque разглеждат дадено оплакване в рамките на 14 дни след получаването му в подходяща форма, при уговорката че можем да откажем да разгледаме оплаквания, подадени 14 дни след откриване на причините за такова оплакване.


10.4. Отговор на оплакване се изпраща само на имейл адреса, който сте посочили по време на Регистрация. В изключителни случаи бихме могли да изпратим отговор на друг имейл адрес, посочен от Вас.

Член 11. ДРУГО

Електронен магазин www.chocodemarque.com не носи отговорност за съдържание на сайтове, които не са част от сайта на електронен магазин Choco de marque и не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на РБългария. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях електронен магазин www.chocodemarque.com, за да бъде отстранена връзката към сайта-нарушител.


Chocodemarque.com има правото да променя настоящите Общи условия  без предварително известие. Новите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им на настоящата страница.


Цените на артикулите в онлайн магазин  Chocodemarque.com са в български лева и с включен ДДС. Начините за плащане, условията на  доставка, изискванията за предявяване на рекламации са публикувани на страницата.