Спонсорство на млади жени бъдещи бизнесмени  на възраст между 21-25 годишна възраст с интересни и иновативни идеи, които биха искали да осъществят, независимо в каква област.