Когато посещавате нашия сайт и поръчате нещо оттук, Вие доброволно предоставяте определена информация и лични данни (име, адрес, телефон и e-meil). Вие не сте длъжни да ни давате тези данни, но без тях ние няма как да осъществим доставката. От наша страна ние поемаме отговорност да осигурим неприкосновеност на цялата Ваша лична информация. Задължаваме се да не я предоставяме на трети лица и да я използваме само по предназначение, а именно за целите на нашия онлайн магазин и доставка на поръчаното от Вас. Личните данни се обработват и използват от системата на нашия онлайн магазин като се спазват всички налични изисквания съответно по Закона за защита на личните данни.